otanmäen metsästäjät Ry

Seuratoimintaa vuodesta 1952 alkaen

Jäsenrekisteri

Ympäristölupa

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Otanmäen Metsästäjät ry:lle ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin mukaisen ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle ampumaradalle Kajaaniin Otanmäkeen kiinteistön Vuolijoen valti- onmaa RN:o 205-893-10-2 alueella. Toiminnassa tulee noudattaa hakemusta ja tämän päätöksen lupamääräyksiä.  

Ampumaradan pistooli- ja kivääriradoilla saa ampua arkipäivisin maanantai – per- jantai klo 8–20, lauantaina klo 8–18 ja sunnuntaina klo 12–18. Haulikkoradalla saa ampua tiistaina ja torstaina klo 10–20 ja lauantaina klo 10–18. Toimintaa ei saa harjoittaa yleisinä vapaa- ja juhlapäivinä.


KATSO KOKO LUPA JÄSENSIVUILTAJäsensivuille